4 Colour

Four Colour Printing Machines by KBA, Heidelberg, Koenig & Bauer, MAN Roland, Komori, Akiyama, Mitsubishi, Ryobi, Shinohara & Sakurai.

Adast (2)

Heidelberg (40)

KBA (6)


Komori (6)

Roland (6)

Ryobi (11)


Sakurai (2)

WeiHai (1)

Image of Used Heidelberg Printmaster 74-4 Four Colour Printing Press

Heidelberg PM 74-4

 • Year: 2005
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 120
 • Reference No: 30422
Image of Used Heidelberg Speedmaster 74-4-P-H-L Four Colour Printing Press With Coating Unit

Heidelberg SM 74-4-P-H-L

 • Year: 2008
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 130
 • Reference No: 30417
Image of Used Heidelberg Speedmaster 74-4 Four Colour Printing Press

Heidelberg SM 74-4

 • Year: 2011
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 90
 • Reference No: 30384
Image of Used Ryobi 524 HXX Four Colour Printing Press

Ryobi 524 HXX

 • Year: 2000
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 61
 • Reference No: 30342
Image of Used Heidelberg Speedmaster SX 74-4-L Four Colour Printing Press With Coating Unit

Heidelberg SM SX 74-4-L

 • Year: 2012
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 110
 • Reference No: 30321
Image of Used Roland 204 E Four Colour Printing Press

Roland 204 E

 • Year: 2006
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 103
 • Reference No: 30294
Image of Used Heidelberg Speedmaster 74-4-H Four Colour Printing Press

Heidelberg SM 74-4-H

 • Year: 2000
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 120
 • Reference No: 30234
Image of Used Heidelberg Speedmaster 52-4 Four Colour Printing Press

Heidelberg SM 52-4

 • Year: 2007
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 43
 • Reference No: 30211
Image of Used Sakurai Oliver 472 EDII Four Colour Printing Press

Sakurai Oliver 472 EDII

 • Year: 1997
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 53
 • Reference No: 30201
Image of Used Heidelberg Speedmaster 52-4-L Four Colour Printing Press With Coating Unit

Heidelberg SM 52-4-L

 • Year: 2010
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 16
 • Reference No: 30174
Image of Used Heidelberg MOVP-S Four Colour Printing Press

Heidelberg MOVP-S

 • Year: 1981
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 47
 • Reference No: 30167
Image of Used KBA Rapida 105-4+L Four Colour Printing Press With Coating Unit

KBA Rapida 105-4+L

 • Year: 2012
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 110
 • Reference No: 30164