4 Colour

Four Colour Printing Machines by KBA, Heidelberg, Koenig & Bauer, MAN Roland, Komori, Akiyama, Mitsubishi, Ryobi, Shinohara & Sakurai.

Adast (2)

Heidelberg (40)

KBA (6)


Komori (6)

Roland (6)

Ryobi (11)


Sakurai (2)

WeiHai (1)

Image of Used Adast Dominant 547A Four Colour Printing Press For Sale

Adast Dominant 547A

 • Year: 2006
 • # Colours: 4
 • Impression Count (M): 10
 • Reference No: 29941
Image of Used Heidelberg Speedmaster 52-4-H Four colour Printing Press For Sale

Heidelberg SM 52-4-H

 • Year: 1998
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 66
 • Reference No: 29935
Image of Used Heidelberg Speedmaster 52-4 Four Colour Anicolor Printing Press For Sale

Heidelberg SM 52-4

 • Year: 2007
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 16
 • Reference No: 29921
Image of Used Heidelberg Speedmaster 52-4 Four Colour Anicolor Printing Press

Heidelberg SM 52-4

 • Year: 2009
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 16
 • Reference No: 29919
Image of Used Heidelberg Speedmaster 52-4 Anicolor Four Colour Printing Press For Sale

Heidelberg SM 52-4

 • Year: 2007
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 29
 • Reference No: 29883
Image of Used Komori Spica 429 P Four Colour Printing Press For Sale

Komori Spica 429 P

 • Year: 2008
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 63
 • Reference No: 29750
Image of Used Heidelberg Speedmaster 52-4-H Four Colour Printing Press

Heidelberg SM 52-4-H

 • Year: 1998
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 51
 • Reference No: 29691
Image of Used Heidelberg Speedmaster 52-4-P-H Four Colour Printing Press For Sale

Heidelberg SM 52-4-P-H

 • Year: 1999
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 147
 • Reference No: 29690
Image of Used Ryobi 3404DI Four Colour Digital Printing Press

Ryobi 3404DI

Image of Used Heidelberg Printmaster GTO 52-4 Four Colour Printing Press

Heidelberg PM GTO 52-4

 • Year: 2006
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 51
 • Reference No: 29544
Image of Used Ryobi 524 HXX Four Colour Printing Press For Sale

Ryobi 524 HXX

 • Year: 1999
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 52
 • Reference No: 29460
Image of Used KBA Rapida 105-4 Four Colour Printing Press For Sale

KBA Rapida 105-4

 • Year: 2003
 • # Colours: 4
 • Impressions Count (M): 250
 • Reference No: 29449